Vojenstvi.cz

Československé vojenství Československé vojenství

Věřte Nevěřte - logo rubriky

Věřte Nevěřte je název našich tvrzení měsíce. Rubrika byla v prosinci 2007 zrušena. Zůstalo zde ale 75 tvrzení. Jen na Vás záviselo, zda jste se přiklonili k pravdě nebo tápali ve smyšlenkách autorů vojenstvi.cz. Každý měsíc jsme pak na tomto místě uvedli výrok na pravou míru. Každý měsíc jste mohli hlasovat buď ve jménu pravdy, nebo se bohapustě mýlit.


„Špalíček pravdy“ pod procentuálním poměrem a počtem hlasujících graficky vyjadřuje zastoupení správných odpovědí a stojí vždy na straně skutečnosti. Věřte Nevěřte, věříte?
 

Archiv minulých let: 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Tvrzení měsíce prosince 2005:
U stíhacích letounů Avia B-135 bylo uvažováno o jejich použití na palubě letadlové lodi.
Pravda 50% (126) (125) 50% Lež

V případě letadlové lodi Graff Zeppelin se zvažovalo využití stíhacích dvojplošníků Avia B-534.
Tvrzení měsíce listopadu 2005:
Čs. armáda měla ve své výzbroji upoutané balony.
Pravda 70% (93) (39) 30% Lež

Začínáte se lepšit! Čs. armáda upoutané balony před válkou skutečně používala pro dělostřelecké pozorování a po válce zase k nácviku seskoků s padákem.
Tvrzení měsíce října 2005:
Čs. armáda v meziválečném období provozovala vlastní železnici.
Pravda 82% (142) (32) 18% Lež

V Pardubicích, kde sídlil železniční pluk, byl postupně vybudován systém vojenských polních drah, na kterých jezdily osobní, nákladní i smíšené vlaky.
Tvrzení měsíce září 2005:
Čs. předválečné tanky byly standardně vybaveny vlastní radiostanicí.
Pravda 31% (45) (102) 69% Lež

A zase jste se nechali nachytat! Tanky byly vybaveny radiotelefonními přístroji vzor 35, kterých měla armáda dokonce více než tanků (380 kusů).
Tvrzení měsíce srpna 2005:
Odborníci čs. armády připravili ve 2. polovině 30. let speciální nálože pro diverzní činnost v týlu nepřítele.
Pravda 51% (90) (88) 49% Lež

I když je to asi překvapující, čs. armáda se nikdy, narozdíl od svých sousedů (Německa, Maďarska i Polska), nezabývala aktivním vedením diverzní války. Dnes vám tedy zůstala pravda opět ukryta za závojem lží.
Tvrzení měsíce července 2005:
Československá armáda zavedla v roce 1938 do své výzbroje protitankové miny.
Pravda 28% (33) (84) 72% Lež

Československá armáda objednala již v roce 1937 celkem 10000 protitankových min, teprve v létě 1938 se je však podařilo odeslat do vojenské továrny v Poličce k adjustaci, takže k vojenským útvarům se již nedostaly.
Tvrzení měsíce června 2005:
Do výzbroje československého dělostřelectva byly zavedeny granáty plněné yperitem.
Pravda 29% (63) (155) 71% Lež

Přestože se možnost plnit dělostřelecké granáty bojovými chemickými látkami zkoušela a v roce 1936 byl dokonce vydán příslušný předpis, k realizaci se nepřikročilo. Pouze ve vojenské továrně v Poličce bylo zkušebně uloženo 70 pokusných plynových střel.
Tvrzení měsíce května 2005:
Jediným přístrojem československé armády ke zjišťování letadel ve vzduchu byly naslouchací přístroje.
Pravda 37% (81) (140) 63% Lež

Zní to neuvěřitelně, ale Československá protiletecká obrana skutečně disponovala až do svého zániku pouze akustickými naslouchacími přístroji, neboť jiné moderní metody zjišťování letadel (např. radar) nebyly tehdy ještě známy ani zkoušeny.
Tvrzení měsíce dubna 2005:
Československá pěchota měla ve své výzbroji granátomety.
Pravda 84% (93) (18) 16% Lež

Československá armáda zavedla ve 20. letech do výzbroje puškové granátomety, kdy se ruční granát vz. 21 vystřeloval z nástavce na pušce Mannlicher. Ve 30. letech se tyto granátomety používaly v omezeném množství již jen při výcviku.
Tvrzení měsíce března 2005:
Ke každému obrněnému vlaku v československé armádě byla přiřazena obrněná drezína.
Pravda 26% (27) (75) 74% Lež

Přestože se tato možnost zvažovala (obrněná drezína měla plnit průzkumné úkoly), nakonec se od ní upustilo a do výzbroje se zavedla jedna jediná drezína. Více kusů nakoupila pouze polská armáda.
Tvrzení měsíce února 2005:
Československo koupilo v roce 1927 od Rakouska hlídkovou loď z bývalé dunajské flotily.
Pravda 60% (61) (40) 40% Lež

Všechny lodě bývalé rakousko-uherské dunajské flotily od Rakousko odkoupilo Maďarsko, které jimi výrazně posílilo svoji armádu. Československo svoji jedinou říční válečnou loď, hlídkovou loď President Masaryk, postavilo v loděnicích v Komárně.
Tvrzení měsíce ledna 2005:
První československá vojenská letadla byla typu Phönix C.I.
Pravda 10% (5) (44) 90% Lež

První letadla zařazená do československé armády byla typu Brandenburg C.I a podařilo se je zajistit v listopadu 1918 v opravně letadel v Holešovicích. Stroje Phönix C.I se objevily o něco později během soustřeďování leteckého materiálu v českých zemích.

Archiv minulých let: 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 
TOPlist