Vojenstvi.cz

Československé vojenství Československé vojenství

Věřte Nevěřte - logo rubriky

Věřte Nevěřte je název našich tvrzení měsíce. Rubrika byla v prosinci 2007 zrušena. Zůstalo zde ale 75 tvrzení. Jen na Vás záviselo, zda jste se přiklonili k pravdě nebo tápali ve smyšlenkách autorů vojenstvi.cz. Každý měsíc jsme pak na tomto místě uvedli výrok na pravou míru. Každý měsíc jste mohli hlasovat buď ve jménu pravdy, nebo se bohapustě mýlit.


„Špalíček pravdy“ pod procentuálním poměrem a počtem hlasujících graficky vyjadřuje zastoupení správných odpovědí a stojí vždy na straně skutečnosti. Věřte Nevěřte, věříte?
 

Archiv minulých let: 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Tvrzení měsíce prosince 2006:
Střední tank T–72 byl do výzbroje čs. armády zaveden v roce 1985.
Pravda 22% (47) (167) 78% Lež

Máte opět pravdu! V roce 1985 byly do naší armády zavedeny velitelské tanky T–72K. Klasické bojové tanky T–72 se v její výzbroji nacházely již od roku 1981 (viz odpověď č. 189).
Tvrzení měsíce listopadu 2006:
V čs. armádě nesloužilo více jak 120 generálů slovenské národnosti a nejvyšší dosažená hodnost jednoho z nich byla generálplukovník.
Pravda 31% (39) (85) 69% Lež

Skutečně máte pravdu! Celkový počet Slováků, kteří dosáhli generálské hodnosti v činné službě, činil okolo 150 osob a nejvýše postaveným byl ministr národní obrany arm. gen. Martin Dzúr.
Tvrzení měsíce října 2006:
Jednotky čs. armády začaly vypomáhat od roku 1948 při těžbě uhlí v ostravsko-karvinském revíru.
Pravda 87% (59) (9) 13% Lež

Tak po dlouhé době se od vás pravda odvrátila a skryla se za prachsprostou lež. Tzv. kombinované báňské oddíly zahájily výpomoc v ostravsko-karvinském revíru totiž už v září 1946. Stalo se tak na základě usnesení čs. vlády z 18. července 1946. Od října 1950 byly nahrazeny pomocnými technickými prapory, ovšem poslední kombinovaný báňský oddíl byl zrušen až na podzim 1951. Jak je vidět pravda je vrtkavá jak to štěstí.
Tvrzení měsíce září 2006:
Na odsunu německého obyvatelstva z Československa se v roce 1946 podílelo více než 17 tisíc vojáků.
Pravda 82% (62) (14) 18% Lež

Je to tak. Na odsunu dvou a čtvrt milionů Němců se od ledna do října 1946 podílelo na 300 důstojníků a 18 tisíc řadových vojáků. Mimo jiné bylo silami armády vybudováno osm odsunových středisek, 23 dočasných nádražních velitelství a 21 nádražních ošetřoven a stravoven.
Tvrzení měsíce srpna 2006:
Taktické rakety R–30 Luna byly předvedeny na vojenské přehlídce Tachově v roce 1954.
Pravda 24% (23) (73) 76% Lež

Měli jste pravdu. Předvedení uvedených raket se uskutečnilo během přehlídky pořádané při příležitosti 540. výročí bitvy u Tachova 6.8.1967. Uvedené přehlídky se mimo jiné zúčastnil i ministr národní obrany arm. gen. Lomský v doprovodu předsedy vlády ČSSR Jozefa Lenárta.
Tvrzení měsíce července 2006:
V bývalé čs. armádě se v lednu slavil „Den dělostřelectva“.
Pravda 86% (102) (17) 14% Lež

Vaše paměť funguje na výbornou! Den dělostřelectva se od roku 1949 skutečně slavil 15. ledna a připomínal zapojení dělostřeleckých pluků 1. čs. armádního sboru v SSSR v Jaselské operaci v roce 1945. Posledním svátkem se v roce 1950 stal 6. říjen, který byl vybrán jako Den čs. armády. Současná armáda má dva sváteční dny, a to 30. červen – Den ozbrojených sil ČR a 11. listopad – Den veteránů.
Tvrzení měsíce června 2006:
Bojové vozidlo BVP–2 bylo do čs. armády zařazeno v roce 1987.
Pravda 28% (29) (75) 72% Lež

První vozidla BVP–2 byla skutečně do výzbroje naší armády zavedena už v roce 1983 (v počtu 30 kusů u 3. motostřeleckého pluku v Lounech). Lež o zavedení bojových vozidel BVP-2 tak korunuje váš hattrick - už třikrát za sebou jste se nenechali přelstít.
Tvrzení měsíce května 2006:
Největší výdaje na armádu byly v Československu vynaloženy počátkem 1. poloviny 50. let, kdy hrozilo vypuknutí 3. světové války.
Pravda 34% (45) (88) 66% Lež

Skutečně jste měli pravdu. Největšího rozsahu finančních prostředků vynakládaných na armádu bylo dosaženo ve 2. polovině 30. let v souvislosti s hrozícím konfliktem s Německem. V roce 1937 se vojenské výdaje na státním rozpočtu podílely 37 % a v roce 1938 dokonce 54 %.
Tvrzení měsíce dubna 2006:
Podíl slovenských důstojníků a praporčíků v poválečné armádě byl 10krát větší než v prvorepublikové armádě.
Pravda 76% (104) (32) 24% Lež

Zastoupení vojáků z povolání slovenské národnosti skutečně velmi výrazně vzrostlo. Jestliže se v roce 1934 jednalo o 2,5 %, tak v roce 1955 šlo o 19 % a v 70. a 80. letech o 1/3 všech důstojníků a praporčíků.
Tvrzení měsíce března 2006:
Bojů s banderovci se v letech 1946 až 1947 zúčastnilo více než 10 tisíc příslušníků ozbrojených složek čs. státu.
Pravda 80% (101) (26) 20% Lež

No, měli jste pravdu! Do bojů proti banderovcům se zapojilo cca 13 000 osob. V době od 10.6.1947 do 12.11.1947, kdy na naše území směřoval největší nápor, bylo zneškodněno 350 banderovců (z toho 61 mrtvých), tj. asi 80-85% všech, kteří překročili naše hranice. Na naší straně v boji padlo 32 osob a zraněno bylo 26 osob. Ztráty mimo boj činily 99 osob, z toho 22 mrtvých.
Tvrzení měsíce února 2006:
V rámci čs. armády se provádělo měření intenzity podzemních jaderných výbuchů v objektu bývalého těžkého opevnění.
Pravda 53% (108) (94) 47% Lež

Pravda stála na vaší straně. K měření seismické aktivity se využívala stanice POLOM, vybudovaná v objektu bývalého těžkého opevnění N–S–45 u obce Sedloňov. Stanice tvořila detašované pracoviště Vojenského topografického ústavu v Dobrušce a její provoz byl zahájen 1.6.1974. Hlášení se do 20 minut předávala do Ústavu fyziky Země v Moskvě. Od 80. let zde rovněž probíhalo experimentální fotografické a laserové sledování umělých družic Země.
Tvrzení měsíce ledna 2006:
V Čs. lidové armádě se v září slavil „Památný den tankistů“.
Pravda 71% (113) (47) 29% Lež

Tento měsíc vás nepotrápila ani tak úzka hranice mezi pravdou a lží jako vaše vlastní paměť. „Památný den tankistů“ se totiž v čs. armádě od roku 1950 slavil 24. března na počest zapojení 1. čs. tankové brigády do bojů v Ostravské operaci. Naopak každou první zářijovou neděli byl v letech 1949 až 1960 slaven „Den čs. letectva“, jako připomenutí příletu 1. čs. samostatného stíhacího leteckého pluku na polní letiště Zolná u Zvolena. V roce 1961 došlo ke stabilizování tohoto svátku čs. vojenských letců na 17. září.

Archiv minulých let: 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 
TOPlist