Znáte odpověď - logo rubriky
 

Znáte odpověď

Předkládáme vám otázku z historie československé předválečné nebo poválečné armády a tři možné odpovědi na ni, z nichž jen jedna je správná. Zapátrejte ve svých vědomostech případně prolistujte vojenstvi.cz a označte tu odpověď, kterou považujete za správnou. Na začátku dalšího měsíce se dozvíte, jak jste dopadli.

Odtud je přístupná dřívější rubrika Věřte Nevěřte.

Otázka leden 2019

Dne 15. 1. 1940 byla založena 1. čs. divize:

1. ve Francii
(44 / 51 %)
2. ve Velké Británii
(22 / 26 %)
3. v SSSR
(20 hlasů / 23 %)

Otázka leden 2018

Dne 15. 1. 1924 byla v čs. armádě nově zřízena funkce:

1. podnáčelníka Hlavního štábu (správně)
(29 / 45 %)
2. I. zástupce náčelníka Hlavního štábu
(20 / 31 %)
3. II. zástupce náčelníka Hlavního štábu
(16 hlasů / 25 %)

Ostatní měsíce roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008