Znáte odpověď - logo rubriky
 

Znáte odpověď

Předkládáme vám otázku z historie československé předválečné nebo poválečné armády a tři možné odpovědi na ni, z nichž jen jedna je správná. Zapátrejte ve svých vědomostech případně prolistujte vojenstvi.cz a označte tu odpověď, kterou považujete za správnou. Na začátku dalšího měsíce se dozvíte, jak jste dopadli.

Odtud je přístupná dřívější rubrika Věřte Nevěřte.

Otázka duben 2018

Dne 1. 4. 1928 bylo zřízeno velitelství dělostřelecké střelnice:

1. v Milovicích
(11 / 37 %)
2. v Humenném
(8 / 27 %)
3. v Brdech
(11 hlasů / 37 %)

Otázka březen 2018

Dne 1. 3. 1937 vzniklo na Hlavním štábu čs. armády nové oddělení:

1. válečného průmyslu
(27 / 41 %)
2. branné výchovy (správně)
(21 / 32 %)
3. pro úpravu hranic
(18 hlasů / 27 %)

Ostatní měsíce roku 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008