Znáte odpověď - logo rubriky
 

Znáte odpověď

Předkládáme vám otázku z historie československé předválečné nebo poválečné armády a tři možné odpovědi na ni, z nichž jen jedna je správná. Zapátrejte ve svých vědomostech případně prolistujte vojenstvi.cz a označte tu odpověď, kterou považujete za správnou. Na začátku dalšího měsíce se dozvíte, jak jste dopadli.

Odtud je přístupná dřívější rubrika Věřte Nevěřte.

Otázka leden 2020

ČSLA ve značném množství disponovala technikou dovezenou ze SSSR, do její výzbroje ale nebyly zavedeny:

1. obrněné transportéry BTR-60
(37 / 31 %)
2. obrněné transportéry BRDM
(23 / 19 %)
3. plovoucí tanky PT-76
(60 hlasů / 50 %)

Otázka leden 2019

Dne 15. 1. 1940 byla založena 1. čs. divize:

1. ve Francii (správně)
(65 / 20 %)
2. ve Velké Británii
(32 / 10 %)
3. v SSSR
(233 hlasů / 71 %)

Ostatní měsíce roku 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008